Erik Smistad Blog

Modell av hamar domkirke - del 1 3

Gjenskapingen av Hamar domkirke – Del 2

Da var faget Eksperter i Team over og jeg og resten av gruppa mi er stolte over å presentere resultatet av vårt arbeid. Som sagt i et tidligere blogginnlegg gikk oppgaven vår ut på...

Modell av hamar domkirke - del 1 5

Gjenskapingen av Hamar domkirke – Del 1

I det obligatoriske faget Eksperter i Team har jeg og en gruppe på 3 andre valgt oppgaven med å gjenskape Hamar domkirke i virtuell virkelighet. Det vil si at vi skal modellere den i...

Hopfield network 0

Hopfield network

This neural network proposed by Hopfield in 1982 can be seen as a network with associative memory and can be used for different pattern recognition problems. This post contains my exam notes for the...

Pseudo-random numbers and sampling from probability distributions 12

Pseudo-random numbers and sampling from probability distributions

One often needs a source of random numbers for use in stochastic simulations. Since a computer is deterministic, it can’t generate real random numbers, unless one happen to have a quantum random generator at...

Moore Neighbor Contour Tracing Algorithm in C++ 14

Moore Neighbor Contour Tracing Algorithm in C++

This post shows the implementation of Moore’s neighbor tracing algorithm in C++. This algorithm performs what is called contour tracing i.e. tracing the borders or boundaries of, in this case, a binary image. The...

How to restrict user access to content in folders using PHP and Apache .htaccess files 7

How to restrict user access to content in folders using PHP and Apache .htaccess files

So I was faced with this problem: I needed to restrict access to content(images, files, documents..) in folders, and normally this is done by using a .htacces and .htpasswd file, but I needed more...

Fix for HTTP Error when uploading images in WordPress 2.8 4

Fix for HTTP Error when uploading images in WordPress 2.8

When installing this wordpress blog I encountered a problem when trying to upload files. When googling the problem I found that some had been trying to mess around with the .htaccess file. I tried...