Category: General

0

Norges fylker og kommuner i GeoJSON format

Her finner du Norges fylke og kommunegrenser i GeoJSON format og EPSG:3857 projeksjon. Disse grensene er opprinnelig hentet fra Geonorge, Norges offisielle kart database. Grensekoordinatene fra Geonorge er bare tilgjengelig i UTM 33 projeksjon,...

lewing@isc.tamu.edu Larry Ewing and The GIMP 3

Fix NVIDIA driver 387 for Linux kernel 4.13+ on Ubuntu

Apparently, the current NVIDIA drivers (387) which comes with CUDA 9.1 doesn’t compile with the new Linux kernels (4.13+) on Ubuntu. The error report from DKMS will say something like: /var/lib/dkms/nvidia-387/387.26/build/nvidia-uvm/uvm8_va_block.c: In function ‘block_cpu_fault_locked’:...

Memory-mapped files using the boost library 12

Memory-mapped files using the boost library

The objective of memory mapping files is to increase I/O performance. Memory mapping a file creates a pointer to a segment in virtual memory and the actual loading is performed by the Operating System...

Measuring runtime in milliseconds using the C++ 11 chrono library 1

Measuring runtime in milliseconds using the C++ 11 chrono library

I have been playing around with the new C++ 11 standard. It includes a nice new library called chrono which includes some useful clocks and timers. Below is an example of some macros you...

Getting started with Google Test (GTest) on Ubuntu 60

Getting started with Google Test (GTest) on Ubuntu

Google test is a framework for writing C++ unit tests. In this short post, I explain how to set it up in Ubuntu. Start by installing the gtest development package: sudo apt-get install libgtest-devsudo...

3

Gjenskapingen av Hamar domkirke – Del 2

Da var faget Eksperter i Team over og jeg og resten av gruppa mi er stolte over å presentere resultatet av vårt arbeid. Som sagt i et tidligere blogginnlegg gikk oppgaven vår ut på...

5

Gjenskapingen av Hamar domkirke – Del 1

I det obligatoriske faget Eksperter i Team har jeg og en gruppe på 3 andre valgt oppgaven med å gjenskape Hamar domkirke i virtuell virkelighet. Det vil si at vi skal modellere den i...