Category: General

0

Deep learning inference engines

I have been working a lot lately with different deep learning inference engines, integrating them into the FAST framework. Specifically I have been working with Google’s TensorFlow (with cuDNN acceleration), NVIDIA’s TensorRT and Intel’s...

0

Norges fylker og kommuner i GeoJSON format

Her finner du Norges fylke og kommunegrenser i GeoJSON format og EPSG:3857 projeksjon. Disse grensene er opprinnelig hentet fra Geonorge, Norges offisielle kart database. Grensekoordinatene fra Geonorge er bare tilgjengelig i UTM 33 projeksjon,...

lewing@isc.tamu.edu Larry Ewing and The GIMP 3

Fix NVIDIA driver 387 for Linux kernel 4.13+ on Ubuntu

Apparently, the current NVIDIA drivers (387) which comes with CUDA 9.1 doesn’t compile with the new Linux kernels (4.13+) on Ubuntu. The error report from DKMS will say something like: /var/lib/dkms/nvidia-387/387.26/build/nvidia-uvm/uvm8_va_block.c: In function ‘block_cpu_fault_locked’:...

Memory-mapped files using the boost library 12

Memory-mapped files using the boost library

The objective of memory mapping files is to increase I/O performance. Memory mapping a file creates a pointer to a segment in virtual memory and the actual loading is performed by the Operating System...

Measuring runtime in milliseconds using the C++ 11 chrono library 1

Measuring runtime in milliseconds using the C++ 11 chrono library

I have been playing around with the new C++ 11 standard. It includes a nice new library called chrono which includes some useful clocks and timers. Below is an example of some macros you...

Getting started with Google Test (GTest) on Ubuntu 65

Getting started with Google Test (GTest) on Ubuntu

Google test is a framework for writing C++ unit tests. In this short post, I explain how to set it up in Ubuntu. Start by installing the gtest development package: sudo apt-get install libgtest-devsudo...

3

Gjenskapingen av Hamar domkirke – Del 2

Da var faget Eksperter i Team over og jeg og resten av gruppa mi er stolte over å presentere resultatet av vårt arbeid. Som sagt i et tidligere blogginnlegg gikk oppgaven vår ut på...