Norges fylker og kommuner i GeoJSON format

Her finner du Norges fylke og kommunegrenser i GeoJSON format og EPSG:3857 projeksjon.
Disse grensene er opprinnelig hentet fra Geonorge, Norges offisielle kart database.
Grensekoordinatene fra Geonorge er bare tilgjengelig i UTM 33 projeksjon, som ikke fungerer med populære javascript kart verktøy som f.eks. Leaflet. Jeg har derfor konvertert koordinatene til projeksjonen som Leaflet og Google bruker, kalt EPSG:3857.

De opprinnelige grensedata fra Geonorge består av veldig mange koordinater som medfører stor filstørrelse. Jeg har derfor redusert antall koordinater ved å bruke mapshaper.org til å glatte ut grensene. Grensene er dermed ikke helt riktige, men reduserer filstørrelsen betraktelig og ser riktig ut på høyt nivå.


Fylker

Opprinnelige kilde: Geonorge: Administrative enheter fylker.

Last ned redusert geoJSON fil (22 kB)

Kommuner

Opprinnelige kilde: Geonorge: Administrative enheter kommuner.

Last ned redusert geoJSON fil (686 kB)

Leave a Reply

Your email address will not be published.