Norges fylker og kommuner i GeoJSON format

Her finner du Norges fylke og kommunegrenser i GeoJSON format og EPSG:3857 projeksjon.
Disse grensene er opprinnelig hentet fra Geonorge, Norges offisielle kart database.
Grensekoordinatene fra Geonorge er bare tilgjengelig i UTM 33 projeksjon, som ikke fungerer med populære javascript kart verktøy som f.eks. Leaflet. Jeg har derfor konvertert koordinatene til projeksjonen som Leaflet og Google bruker, kalt EPSG:3857.

De opprinnelige grensedata fra Geonorge består av veldig mange koordinater som medfører stor filstørrelse. Jeg har derfor redusert antall koordinater ved å bruke mapshaper.org til å glatte ut grensene. Grensene er dermed ikke helt riktige, men reduserer filstørrelsen betraktelig og ser riktig ut på høyt nivå.


Fylker

Opprinnelige kilde: Geonorge: Administrative enheter fylker.

Last ned redusert geoJSON fil (22 kB)

Kommuner

Opprinnelige kilde: Geonorge: Administrative enheter kommuner.

Last ned redusert geoJSON fil (686 kB)

7 Responses

  1. Janis says:

    Hei, det er kjempeflott at du deler kooridnater for fylken og kommuner. Jeg hadde desverre problem å bruke det videre i python geopandas når jeg prøvde å legge en kart i bakgrunnen ved å bruke “ctx.add_basemap(ax)”. Etter en ettermiddag feilsøkning fant jeg ut at geopandas ønskade å bruke EPSG:3857 i decimalform og ikke i grader så som data blir produsert i din kode. Når jeg omdefinerte koordinaterne fra deg til å være EPSG:4326 så kunde jeg produsere koordinater i decimalform med hjelp av gdf=gdf.to_crs(epsg=3857). Håpes at dette kan komme til nytte for noen 🙂

  2. Andreas says:

    Hei Erik,

    Dette var stilig, ettersom vi har fått nye fylker og kommuner i 2020, har du tenkt å legge ut oppdaterte kart?

    Hvis ikke, hvordan gikk du fram for å konvertere koordinatene?

Leave a Reply

Your email address will not be published.