Tagged: kart

35

Norges fylker og kommuner i GeoJSON format

Her finner du Norges fylke og kommunegrenser i GeoJSON format og EPSG:3857 projeksjon. Disse grensene er opprinnelig hentet fra Geonorge, Norges offisielle kart database. Grensekoordinatene fra Geonorge er bare tilgjengelig i UTM 33 projeksjon,...